Jakie znaczenie ma zaczerpnięta z łaciny i najpowszechniejsza w Europie nazwa grudnia, december?

dwunasty miesiąc
dziesiąty miesiąc
ostatni miesiąc
mroźny miesiąc
Po­cząt­ko­wo rzymski ka­len­darz zaczynał się w marcu wraz z po­cząt­kiem wiosny i liczył 10 mie­się­cy. December był dzie­sią­tym z nich. Po reformie ka­len­da­rza dodano 2 mie­sią­ce: styczeń i luty. Nazwy starych miesięcy po­zo­sta­ły w użyciu mimo po­rząd­ko­we­go źró­dło­sło­wu.

Rozkład odpowiedzi

dwunasty miesiąc
dziesiąty miesiąc
ostatni miesiąc
mroźny miesiąc
odpowiedzi
flagNiemcy
22%
50%
16%
11%
18
flagWielka Brytania
13%
48%
17%
20%
29
flagHolandia
14%
42%
28%
14%
14
flagPolska
24%
34%
23%
16%
1859
flagNieznany
23%
27%
27%
21%
316

Płeć

men27%
women37%
dwunasty miesiąc
25%
23%
dziesiąty miesiąc
27%
37%
ostatni miesiąc
27%
25%
mroźny miesiąc
20%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie znaczenie ma zaczerpnięta z łaciny i najpowszechniejsza w Europie nazwa grudnia, december?
2280
34%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Christian Collins
Czytaj więcej: wikipedia Grudzień
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.