Którego greckiego konstruktora nazywa się „ojcem pneumatyki”?

Ktesibiosa
Platona
Arystotelesa
Żadnego z powyższych ponieważ pojęcie pneumatyki pojawia się dopiero za czasów Rzymskich
Kte­si­bios był greckim kon­struk­to­re­m, wy­na­laz­cą i ma­te­ma­ty­kie­m, dzia­ła­ją­cym w Alek­san­drii za pa­no­wa­nia Pto­le­me­usza II Fi­la­del­fo­sa. Jego prace na temat sprę­ży­sto­ści po­wie­trza i kon­struk­cje wy­ko­rzy­stu­ją­ce to zjawisko dały mu tytuł „ojca pneu­ma­ty­ki­”. Żadne z dzieł Kte­si­bio­sa nie prze­trwa­ło do czasów współ­cze­snych. Kte­si­bio­sa uznaje się jako wy­na­laz­ce pompy tło­czą­cej i organów wodnych a także zegarów wodnych dzia­ła­ją­cych dzięki stałemu stru­mie­nio­wi wody.

Rozkład odpowiedzi

Ktesibiosa
Platona
Arystotelesa
Żadnego z powyższych ponieważ pojęcie pneumatyki pojawia się dopiero za czasów Rzymskich
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
50%
12%
18%
18%
16
flagNiemcy
50%
0%
8%
41%
12
flagWielka Brytania
43%
6%
18%
31%
16
flagPolska
34%
7%
18%
38%
788
flagNieznany
24%
2%
30%
43%
83
flagIndie
20%
20%
50%
10%
10

Płeć

men30%
women35%
Ktesibiosa
30%
35%
Platona
6%
8%
Arystotelesa
20%
17%
Żadnego z powyższych ponieważ pojęcie pneumatyki pojawia się dopiero za czasów Rzymskich
42%
38%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Którego greckiego konstruktora nazywa się „ojcem pneumatyki”?
950
35%

Szczegóły

Autor: wszystkiesymbole.pl
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.