Jakiego typu okrętem był ORP "Bałtyk" pełniący rolę hulku w okresie dwudziestolecia międzywojennego?

niszczycielem
1366
okrętem liniowym
911
krążownikiem
2485
torpedowcem
511
ORP "Bałtyk" był starym francuskim krążownikiem pancernopokładowym. Jako okręt hulk nie posiadał napędu i uzbrojenia.
popraw to pytanie
Nikonades Remin
zasięg: raczej specyficzne dla krajuhistoria Polski
Ilustracja: Dennis Jarvis