Jakiej krainy historycznej w Skandynawii jest to flaga?

Wysp Alandzkich
Laponii
Gotlandii
Skanii
Skania jest najdalej na południe wy­su­nię­tą częścią Szwecji. Obejmuje całą pro­win­cję hi­sto­rycz­ną (land­ska­p) Skania. W 1902 roku z pry­wat­nej ini­cja­ty­wy hi­sto­ry­ka Mathiasa Weibulla od­two­rzo­no, a raczej stwo­rzo­no od podstaw, flagę Skanii, do­sto­so­wu­jąc ją do nor­dyc­kiej tradycji fla­go­wej. Na czer­wo­nym płacie ma­te­ria­łu znajduje się złoty krzyż. Flaga bez­po­śred­nio na­wią­zu­je do śre­dnio­wiecz­nej historii regionu, który wtedy należał do Kró­le­stwa Danii.

Rozkład odpowiedzi

Wysp Alandzkich
Laponii
Gotlandii
Skanii
odpowiedzi
flagPolska
18%
20%
32%
27%
357
flagNieznany
18%
25%
37%
18%
43

Płeć

men23%
women29%
Wysp Alandzkich
18%
14%
Laponii
21%
22%
Gotlandii
36%
33%
Skanii
23%
29%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakiej krainy historycznej w Skandynawii jest to flaga?
434
27%

Szczegóły

Autor: EustachyFlaczek
Ilustracja: Håkan Dahlström
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.