Jeżeli suma czterech kolejnych liczb parzystych równa jest 100, to najmniejszą z tych liczb jest:

22
12
32
42
Czyli 22, 24, 26, 28. Najmniejsza liczba z tego przedziału to 22. Parzystość liczb – cecha liczb całkowitych, równoznaczna z ich podzielnością przez 2.
Marko1
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneArytmetykaDziedziny matematykiliczby parzyste