Kiedy Wielka Brytania została oddzielona od kontynentu Europejskiego i stała się wyspą?

około 10 milionów lat temu
około 1 miliona lat temu
około 100,000 lat temu
około 8,000 lat temu
Około 14000 lat temu Wielka Brytania była przy­łą­czo­na do Ir­lan­dii, a 8,000 lat temu była przy­łą­czo­na do kon­ty­nen­tu pasem niskich mokradeł pro­wa­dzą­cych do dzi­siej­szej Danii i Ho­lan­dii. Wielka Brytania stała się wyspą pod koniec ostat­nie­go gla­cja­łu, kiedy poziom morza wzrósł z powodu top­nie­nia lodowców a na­stęp­nie izo­sta­tycz­ne­go odbicia skorupy ziem­skiej w pół­noc­nej Europie.

Rozkład odpowiedzi

około 10 milionów lat temu
około 1 miliona lat temu
około 100,000 lat temu
około 8,000 lat temu
odpowiedzi
flagNiemcy
25%
19%
14%
40%
47
flagUkraina
41%
16%
4%
37%
24
flagStany Zjednoczone
31%
21%
10%
36%
38
flagRosja
28%
25%
14%
32%
28
flagPolska
28%
26%
17%
26%
2965
flagIrlandia
8%
33%
33%
25%
12
flagWielka Brytania
29%
23%
21%
24%
137
flagFrancja
53%
13%
13%
20%
15
flagNorwegia
20%
30%
30%
20%
10
flagHolandia
41%
29%
11%
17%
17
flagNieznany
30%
35%
19%
13%
178

Płeć

men22%
women21%
około 10 milionów lat temu
31%
27%
około 1 miliona lat temu
28%
31%
około 100,000 lat temu
17%
18%
około 8,000 lat temu
22%
22%

Szczegóły

Autor: Aleksandra Gawrońska
Ilustracja: micadew
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.