Kogo uważa się za twórcę klasycznej koncepcji trójpodziału władzy?

Monteskiusza
Kartezjusza
Immanuel Kanta
Konfucjusza
Monteskiusz uważał, że o jakości państwa stanowi gwarantowanie przez nie wolności obywateli. Należy oddzielić władzę zajmującą się ustanawianiem praw od władzy wprowadzającej w życie jej postanowienia; sądy zaś powinny być całkowicie niezależne od władz państwowych. Monteskiusz postulował również powołanie dwuizbowego parlamentu jako władzy ustawodawczej, z prawem weta dla rządu. Spopularyzował w ten sposób klasyczną definicję trójpodziału władzy.
Ts
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnefilozofiaFrancjahistoriapolitykaznani ludzie

Odpowiedzi według kraju

Monteskiusza
Kartezjusza
Immanuel Kanta
Konfucjusza
odpowiedzi
flagPolska
59%
17%
6%
15%
2913
flagNiemcy
55%
18%
13%
13%
38
flagWielka Brytania
34%
30%
8%
26%
46
flagGrecja
20%
20%
20%
40%
10