Którą datę uznaje się za powstanie Liechtensteinu?

1699
142
1712
294
1720
256
1733
182
Schellenberg został zakupiony przez księcia Jana Adama I Bogatego z rodu Liechtensteinów 18 stycznia 1699 roku za cenę 115 000 guldenów. Przez kolejne lata usiłował on dokupić Vaduz, zależny wówczas od Ligi Szwabskiej. Transakcja została przeprowadzona 22 lutego 1712 roku za cenę 290 000 guldenów. Wydarzenie to uznawane jest za moment powstania państwa, jako takie zostało włączone w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Książęta Liechtensteinu zwykle rezydowali w Wiedniu, skąd w sposób absolutystyczny zarządzali swymi rozległymi włościami.
popraw to pytanie
Szymcioko
zasięg: raczej globalnehistoriaLiechtenstein