Którą rzekę cechuje tak niezwykła kolorystyka?

Tinto, Hiszpania
Caño Cristales, Kolumbia
Aruwimi, Demokratyczna Republika Konga
Nakina, Kanada
Caño Cri­sta­les prze­pły­wa przez park narodowy Serrania de La Ma­ca­re­na. Przez więk­szość roku nie wyróżnia się niczym szcze­gól­nym. Na­to­miast w okresie od września do li­sto­pa­da na­stę­pu­je tu gwał­tow­ny rozkwit mchów i glonów, czego efektem są nie­ziem­skie kolory a w szcze­gól­no­ści czer­wo­ny, za który od­po­wie­dzial­ne są glony Ma­ca­re­nia cla­vi­ge­ra.

Rozkład odpowiedzi

Tinto, Hiszpania
Caño Cristales, Kolumbia
Aruwimi, Demokratyczna Republika Konga
Nakina, Kanada
odpowiedzi
flagWłochy
5%
70%
17%
0%
17
flagNiemcy
6%
66%
20%
6%
15
flagStany Zjednoczone
27%
51%
10%
10%
29
flagPolska
10%
47%
25%
16%
756
flagNieznany
21%
42%
28%
7%
28
flagWielka Brytania
18%
36%
18%
27%
33

Płeć

men54%
women49%
Tinto, Hiszpania
9%
6%
Caño Cristales, Kolumbia
54%
49%
Aruwimi, Demokratyczna Republika Konga
30%
24%
Nakina, Kanada
6%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Którą rzekę cechuje tak niezwykła kolorystyka?
893
48%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: Mario Carvajal
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.