Która puszcza do 1939r. zwana była Świsłocką?

Białowieska
Borecka
Suwalska
Knyszyńska
Puszcza Kny­szyń­ska (do 1939 r. zwana Puszczą Świ­słoc­ką od Świ­sło­czy) – rozległy kompleks leśny (drugi pod względem wiel­ko­ści po Puszczy Bia­ło­wie­skiej na Nizinie Pod­la­skie­j) położony na Wy­so­czyź­nie Bia­ło­stoc­kiej w wo­je­wódz­twie pod­la­skim. Lasy po­ra­sta­ją tereny moreny czo­ło­we­j, a przez tereny Puszczy prze­pły­wa rzeka Supraśl wraz z dopływem Sokołdą.

Rozkład odpowiedzi

Białowieska
Borecka
Suwalska
Knyszyńska
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
11%
23%
23%
41%
17
flagWielka Brytania
23%
19%
19%
38%
26
flagNiemcy
27%
11%
16%
38%
18
flagPolska
26%
15%
20%
36%
1503
flagNieznany
26%
23%
21%
28%
60

Płeć

men33%
women33%
Białowieska
30%
24%
Borecka
12%
21%
Suwalska
23%
21%
Knyszyńska
33%
33%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która puszcza do 1939r. zwana była Świsłocką?
1702
36%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Kim Siever
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.