Która ulubiona roślina Karola Linneusza otrzymała nazwę naukową na jego cześć?

błyszczyk kurdybanek
lilia złotogłów
okrzyk jeleni
zimoziół północny
Zimoziół pół­noc­ny, linnaea północna (Linnaea bo­re­ali­s) – gatunek rośliny z rodziny zi­mo­zio­ło­wa­tych (Lin­na­eace­ae), jedyny przed­sta­wi­ciel mo­no­ty­po­we­go rodzaju zimoziół (Lin­na­ea). Ulubiona roślina Karola Lin­ne­usza otrzy­ma­ła nazwę naukową na jego cześć na jego własne ży­cze­nie.

Rozkład odpowiedzi

błyszczyk kurdybanek
lilia złotogłów
okrzyk jeleni
zimoziół północny
odpowiedzi
flagPolska
9%
58%
8%
22%
333

Płeć

men21%
women23%
błyszczyk kurdybanek
7%
8%
lilia złotogłów
57%
58%
okrzyk jeleni
12%
8%
zimoziół północny
21%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która ulubiona roślina Karola Linneusza otrzymała nazwę naukową na jego cześć?
359
22%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Babij
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.