Która z poniższych substancji nie jest substancją organiczną?

glukoza
kwas octowy
kwas węglowy
acetylen
Substancje organiczne to takie, których głównym składnikiem jest węgiel. Nie zaliczają się do substancji organicznych tylko nieliczne związki węgla i są to: tlenki węgla, kwas węglowy i jego sole, czyli węglany oraz cyjaniany i kwas cyjanowodorowy HCN.
Bartek Rosiak
0
Popraw to pytanie
2
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnechemiakwasy
Quiz o kwasachQuiz chemiczny
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

glukoza
kwas octowy
kwas węglowy
acetylen
odpowiedzi
flagPolska
10%
10%
43%
34%
952