Która z tych bitew nosi nazwę "Polskie Termopile"

bitwa pod Niekładzem
bitwa pod Byczyną
Bitwa pod Węgrowem
bitwa pod Piątkiem
Polskie Ter­mo­pi­le – nazwa nadawana kilku bitwom w historii Polski na wzór bitwy w wąwozie ter­mo­pil­ski­m, znanej z bo­ha­ter­skiej postawy Spar­tan.Do tych bitw należą: -Bitwa pod Hodowem (11 czerwca 1694) – stoczona pomiędzy wojskami polskimi a ta­tar­ski­mi -Bitwa pod Węgrowem (3 lutego 1863) – stoczona w trakcie po­wsta­nia stycz­nio­we­go, Bitwa pod Za­dwó­rzem (17 sierpnia 1920)-sto­czo­na w trakcie wojny pol­sko­-bol­sze­wic­kie­j, -Bitwa pod Dy­tia­ty­nem (16 września 1920)– stoczona w trakcie wojny pol­sko­-bol­sze­wic­kiej. -Obrona Wizny (w dniach 7–10 września 1939) – stoczona w trakcie Kampanii wrze­śnio­wej

Rozkład odpowiedzi

bitwa pod Niekładzem
bitwa pod Byczyną
Bitwa pod Węgrowem
bitwa pod Piątkiem
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
0%
9%
90%
0%
11
flagNiemcy
0%
36%
46%
16%
30
flagPolska
7%
36%
43%
12%
1876
flagWielka Brytania
3%
51%
41%
3%
29
flagNieznany
17%
37%
36%
8%
145

Płeć

men45%
women30%
bitwa pod Niekładzem
9%
9%
bitwa pod Byczyną
34%
43%
Bitwa pod Węgrowem
45%
30%
bitwa pod Piątkiem
10%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która z tych bitew nosi nazwę "Polskie Termopile"
2163
42%

Szczegóły

Autor: Kapuczino
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.