Które z tych pojęć NIE jest zaburzeniem widzenia barwnego ?

Protanopia
Deuteranopia
Emetropia
Monochromatyzm
Pra­wi­dło­we ogni­sko­wa­nie obrazu nosi nazwę eme­tro­pii. Deu­te­ra­no­pia -wada po­le­ga­ją­ca na nie­roz­po­zna­wa­niu barwy zielonej Pro­ta­no­pia – wada po­le­ga­ją­ca na nie­roz­po­zna­wa­niu barwy czer­wo­nej. Mo­no­chro­ma­tyzm - cał­ko­wi­ta nie­zdol­ność do roz­po­zna­wa­nia barw.

Rozkład odpowiedzi

Protanopia
Deuteranopia
Emetropia
Monochromatyzm
odpowiedzi
flagWielka Brytania
15%
7%
46%
30%
13
flagNieznany
16%
0%
40%
44%
25
flagPolska
11%
18%
35%
33%
470
flagStany Zjednoczone
0%
15%
23%
61%
13

Płeć

men47%
women25%
Protanopia
5%
6%
Deuteranopia
11%
22%
Emetropia
47%
25%
Monochromatyzm
35%
45%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które z tych pojęć NIE jest zaburzeniem widzenia barwnego ?
538
36%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Johannes Ahlmann
Czytaj więcej: wikipedia Ślepota barw
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.