Które ziemię NIE zostały włączone do Królestwa Polskiego w 1466 r. podczas II pokoju toruńskiego?

ziemia chełmińska
180
Pomorze Gdańskie
478
ziemia michałowska
300
ziemia dobrzyńska
244
Ziemie inkorporowane (włączone) do Królestwa Polskiego: Pomorze Gdańskie z Gdańskiem (jako Prusy Królewskie), ziemię chełmińską i ziemię michałowską. Polska uzyskała Warmię i Powiśle z Żuławami, a w ich obrębie miasta pruskie, m.in. Malbork i Elbląg. Zaś ziemia dobrzyńska została włączona do Królestwa Polskiego w 1411 r. podczas I pokoju toruńskiego
popraw to pytanie
Kacper
zasięg: raczej specyficzne dla krajuhistoria Polski