Któremu z tych filmów udało się zdobyć jedenaście statuetek Oskara?

Ben-Hur (1959)
Titanic (1997)
Władca Pierścieni: Powrót króla (2003)
wszystkim
Do­tych­czas trzem filmom udało się zdobyć naj­wyż­szą dotąd liczbę je­de­na­stu osca­ro­wych sta­tu­etek. Re­kor­do­wi zdobywcy Oscarów to: Ben-Hur (1959) – re­ży­se­ria: William Wy­le­r;Ti­ta­nic (1997) – re­ży­se­ria: James Ca­me­ro­n;­Wład­ca Pier­ście­ni: Powrót króla (2003) – re­ży­se­ria: Peter Jackson Choć 11 Oscarów dostały trzy filmy, to jedynie Władca Pier­ście­ni otrzymał 100% nagród; Titanic no­mi­no­wa­ny był do 14 Oscarów, a Ben-Hur do 12.

Rozkład odpowiedzi

Ben-Hur (1959)
Titanic (1997)
Władca Pierścieni: Powrót króla (2003)
wszystkim
odpowiedzi
flagWielka Brytania
16%
34%
6%
44%
50
flagNiemcy
9%
33%
14%
42%
21
flagPolska
7%
44%
11%
36%
2183
flagNieznany
8%
53%
13%
23%
283

Płeć

men31%
women36%
Ben-Hur (1959)
7%
4%
Titanic (1997)
47%
50%
Władca Pierścieni: Powrót króla (2003)
13%
8%
wszystkim
31%
36%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Któremu z tych filmów udało się zdobyć jedenaście statuetek Oskara?
2622
35%

Szczegóły

Autor: Jagoda
Ilustracja: rocor
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.