Który gryzoń ma najwyższy stosunek masy mózgu do masy ciała?

szczur
bóbr
wiewiórka
mysz
Bóbr ma naj­wyż­szy wśród gryzoni stosunek masy mózgu do masy ciała, co ma swoje od­zwier­cie­dle­nie w za­cho­wa­niu i zdol­no­ści do dzia­ła­nia nie tylko in­stynk­tow­ne­go, ale także lo­gicz­ne­go. Bobry potrafią skon­stru­ować stopnie z gałęzi i mułu, by móc się wspiąć wyżej i sięgnąć do elementu wzno­szo­nej kon­struk­cji lub pokonać prze­szko­dę. In­te­li­gen­cja bobra jest po­rów­ny­wa­na do poziomu in­te­li­gen­cji szczura.

Rozkład odpowiedzi

szczur
bóbr
wiewiórka
mysz
odpowiedzi
flagPolska
60%
20%
8%
10%
250
flagNieznany
58%
11%
11%
11%
17

Płeć

men19%
women16%
szczur
59%
64%
bóbr
19%
16%
wiewiórka
12%
10%
mysz
8%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który gryzoń ma najwyższy stosunek masy mózgu do masy ciała?
295
21%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Artur Malinowski
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.