Głosy

+4 Bardzo interesujące!  globalquiz.org
      Akceptowalne  Wirek
+1 Bardzo interesujące!  PK
-1 Zupełnie nieciekawe  Uruguay
      Akceptowalne  Jacek Szala
      Akceptowalne  Jerzy Kański