Który mamy obecnie rok (2018) według kalendarza holoceńskiego?

4716
12018
7526
5131
Dlaczego obecnie mamy rok 2018? Gdyż w VI w. w opanowanym przez kultury barbarzyńskie Rzymie pomylono się z obliczeniem daty narodzin Chrystusa. Licząc poprawnie to obecnie mamy rok 2021 po Chr. W kalendarzu chińskim mamy obecnie rok 4716, według Majów: 5131, według żydowskiego: 5778. Gdyby zaś erę liczyć tak, jak dawni Polanie, to mielibyśmy obecnie rok 7526. Obecnie propaguje się, zwłaszcza dla nauk historycznych, kalendarz holoceński, który wprowadza pojęcie Ery Człowieka, obejmując całą kluczową dla nas historię cywilizacji człowieka. Według kalendarza holoceńskiego mamy rok 12018.
Sens
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneciekawostkiholocenkalendarzenauka

Odpowiedzi według kraju

4716
12018
7526
5131
odpowiedzi
flagPolska
14%
46%
29%
8%
329