Który polski prezydent był terrorystą?

Ignacy Mościcki
Stanisław Wojciechowski
Gabriel Narutowicz
Władysław Raczkiewicz
Ignacy Mościcki - 3. pre­zy­dent Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skie­j, w młodości planował sa­mo­bój­czy atak na war­szaw­skie­go gu­ber­na­to­ra Josifa Hurko. Wraz z Michałem Zie­liń­skim chcieli wtargnąć w mun­du­rach ro­syj­skich oficerów na na­bo­żeń­stwo w war­szaw­skim soborze pra­wo­sław­nym przy ul. Długiej i zde­to­no­wać ukryte pod mun­du­ra­mi ładunki wy­bu­cho­we. Spisek został wykryty i Mościcki uciekł do Londynu. Sam potem przy­zna­wa­ł, że jego stan psy­chicz­ny nie był w naj­lep­szym stanie.

Rozkład odpowiedzi

Ignacy Mościcki
Stanisław Wojciechowski
Gabriel Narutowicz
Władysław Raczkiewicz
odpowiedzi
flagSzwajcaria
90%
0%
10%
0%
20
flagHolandia
76%
7%
7%
7%
26
flagSzwecja
51%
0%
41%
6%
29
flagAustria
50%
0%
40%
10%
10
flagNiemcy
48%
6%
11%
32%
43
flagPolska
47%
15%
18%
17%
2191
flagWielka Brytania
43%
9%
26%
20%
64
flagStany Zjednoczone
32%
10%
32%
25%
28
flagNieznany
28%
14%
30%
25%
97

Płeć

men42%
women56%
Ignacy Mościcki
42%
56%
Stanisław Wojciechowski
16%
11%
Gabriel Narutowicz
20%
15%
Władysław Raczkiewicz
20%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który polski prezydent był terrorystą?
2547
47%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Piotr Drabik
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.