Który taniec standardowy był dawniej tańcem latynoamerykańskim?

Tango
Foxtrot
Quickstep
Walc
Tur­nie­jo­we tańce to­wa­rzy­skie dzieli się na stan­dar­do­we i la­ty­no­ame­ry­kań­skie (w każdej z grup jest po 5 tańców). Jednak podział ten nie zawsze był taki sam. Współ­cze­śnie tango jest tańcem stan­dar­do­wy­m, lecz dawniej było uznawane za taniec la­ty­no­ame­ry­kań­ski. Dla rów­no­wa­gi, dawniej za taniec stan­dar­do­wy uważano paso doble, które obecnie jest tańcem la­ty­no­ame­ry­kań­skim.

Rozkład odpowiedzi

Tango
Foxtrot
Quickstep
Walc
odpowiedzi
flagPolska
53%
21%
22%
2%
439
flagNieznany
40%
35%
20%
5%
20

Płeć

men62%
women46%
Tango
62%
46%
Foxtrot
19%
18%
Quickstep
10%
29%
Walc
6%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który taniec standardowy był dawniej tańcem latynoamerykańskim?
501
52%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Ailura
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.