Który turniejowy taniec latynoamerykański wykonują tancerze na zdjęciu?

rumbę
cha-chę
jive'a
sambę
Ruchy taneczne samby bardzo przy­po­mi­na­ją ruchy "łóż­ko­we­", ponieważ samba stanowi taneczną in­ter­pre­ta­cję seksu. Spośród wszyst­kich tańców la­ty­no­ame­ry­kań­ski­ch, naj­sil­niej­sze ruchy bioder wykonuje się w sambie. Wykonuje się tam także wiele ruchów okręż­nych bio­dra­mi, ruchów przó­d-tył oraz gó­ra­-dół. Nogi często wykonują ruchy za­gar­nia­ją­ce.

Rozkład odpowiedzi

rumbę
cha-chę
jive'a
sambę
odpowiedzi
flagPolska
26%
14%
22%
36%
450
flagNieznany
42%
28%
14%
14%
21

Płeć

men23%
women43%
rumbę
32%
23%
cha-chę
21%
7%
jive'a
22%
25%
sambę
23%
43%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który turniejowy taniec latynoamerykański wykonują tancerze na zdjęciu?
514
34%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Ailura
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.