Który z bolszewickich rewolucjonistów nosił imię Hirsz Jankielewicz Brilliant?

Grigorij Sokolnikow
Grigorij Zinowjew
Karol Radek
Lew Trocki
Grigorij Sokolnikow (1888 - 1939) - przyłączył się do bolszewików w 1905 roku, za co został zesłany na Syberię w 1907 roku, skąd w 1909 zbiegł za granicę. W 1914 ukończył studia prawnicze na Sorbonie, uzyskał doktorat nauk ekonomicznych. Znał biegle aż 6 języków. Po rewolucji lutowej i obaleniu caratu wrócił do Rosji. W 1918 został wybrany na przewodniczącego delegacji ZSRR w negocjacjach z Państwami Centralnymi, zakończonymi podpisaniem układu pokojowego w Brześciu Litewskim. W styczniu został 1937 oskarżony w procesie pokazowym wraz z Jurijem Piatakowem i Karolem Radkiem (proces siedemnastu)
Marko
0
Popraw to pytanie
6
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneciekawostkihistoriahistoria ZSRRkomuniścikomunizmrewolucja bolszewickarewolucjoniściRosjaZSRR

Odpowiedzi według kraju

Grigorij Sokolnikow
Grigorij Zinowjew
Karol Radek
Lew Trocki
odpowiedzi
flagPolska
19%
29%
18%
31%
1000
flagWielka Brytania
10%
52%
0%
36%
19
flagNiemcy
7%
7%
15%
69%
13