Który z chomików trzymanych w domu jest najmniejszy?

syryjski
Campbella
Roboroskiego
dżungurski
Chomik Ro­bo­row­skie­go (Pho­do­pus ro­bo­ro­vskii) jest naj­mniej­szym przed­sta­wi­cie­lem chomików kar­ło­wa­tych i wszyst­kich znanych ras cho­mi­ków. Ma zaledwie 5 cm dłu­go­ści, jest więc wiel­ko­ści 2-ty­go­dnio­we­go chomika sy­ryj­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

syryjski
Campbella
Roboroskiego
dżungurski
odpowiedzi
flagWielka Brytania
21%
21%
28%
28%
14
flagPolska
25%
16%
23%
34%
714
flagNieznany
38%
11%
18%
31%
106
flagNiemcy
23%
38%
7%
30%
13

Płeć

men23%
women25%
syryjski
25%
25%
Campbella
16%
14%
Roboroskiego
23%
25%
dżungurski
35%
35%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z chomików trzymanych w domu jest najmniejszy?
887
24%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Jannes Pockele
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.