Który as Dywizjonu 303 był po wojnie przemytnikiem a potem jako Johnny "Kamikaze" Brown najemnikiem w Afryce?

Zdzisław Henneberg
158
Jan Zumbach
476
Stanisław Skalski
502
Witold Urbanowicz
204
Jan Zumbach był wnukiem szwajcarskiego emigranta. Podczas II wojny światowej zestrzelił według oficjalnych danych 13 samolotów na pewno i kilka prawdopodobnie. Podczas wojny domowej w Kongu w roku 1962 przyjął ofertę utworzenia lotnictwa Katangi i dowodzenia nim. W 1967 roku dowodził lotnictwem Biafry podczas nieudanej próby secesji w Nigerii.
popraw to pytanie
Centurion2003
zasięg: raczej specyficzne dla krajuAfrykaciekawostkiII wojna światowalotnictwo