Który z podanych ciągów jest zarówno arytmetyczny i geometryczny?

1,2,3,4,5,6,7,8,...
453
0,1,0,1,0,1,0,1,...
608
2,4,6,8,10,12,14,...
1027
1,1,1,1,1,1,1,...
1168
Ciąg arytmetyczny - to taki ciąg liczb, w którym każda kolejna liczba różni się od poprzedniej o ustaloną wartość (tutaj o 0). Ciąg geometryczny - to taki ciąg liczb, w którym każda kolejna liczba różni się od poprzedniej ustaloną ilość razy (tutaj zawsze jest mnożona razy 1).
popraw to pytanie
Hanna Jarczewska
zasięg: raczej globalneliczbymatematyka
Ilustracja: Andy Maguire