Który z polskich królów jako jedyny został koronowany vivente rege czyli za życia poprzedniego króla?

Zygmunt II August
284
Mieszko II Lambert
96
Jan II Kazimierz
90
Kazimierz IV Jagielończyk
77
Podczas obrad sejmu walnego w Piotrkowie w 1529 roku król Zygmunt I Stary i królowa Bona nakłonili posłów i senatorów do wybrania ich syna, Zygmunta Augusta, na króla Polski jeszcze za życia panującego ojca. W 1530 roku Zygmunt August został koronowany na Wawelu przez prymasa Polski Jana Łaskiego i, formalnie, współrządził wespół z ojcem do jego śmierci w 1548. To jedyny taki przypadek w historii Polski.
popraw to pytanie
zasięg: raczej globalnehistoria Polski