Który z poniższych rodzajów piwa należy do piw dolnej fermentacji?

Porter
Porter bałtycki
Stout
IPA
Pomimo jego wy­ra­zi­ste­go smaku, do jego pro­duk­cji używa się drożdży dolnej fer­men­ta­cji. Porter bałtycki powstał na początku XIX wieku, gdy z powodu wojen na­po­le­oń­skich wpro­wa­dzo­no blokadę na import towarów z Anglii - w tym mocnego ciemnego piwa. Zaczęto w Europie Wschod­niej i Pół­noc­nej po­szu­ki­wać sub­sty­tu­tu, stosując jednak metody pro­duk­cyj­ne podobne do sto­so­wa­nych przy wy­twa­rza­niu nie­miec­kie­go bocka.

Rozkład odpowiedzi

Porter
Porter bałtycki
Stout
IPA
odpowiedzi
flagNiemcy
21%
52%
26%
0%
19
flagPolska
29%
26%
27%
17%
1308
flagNieznany
29%
22%
28%
19%
324
flagWielka Brytania
32%
20%
32%
12%
25

Płeć

men24%
women24%
Porter
30%
33%
Porter bałtycki
24%
24%
Stout
27%
28%
IPA
18%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z poniższych rodzajów piwa należy do piw dolnej fermentacji?
1646
26%

Szczegóły

Autor: AdamQPL
Ilustracja: Bernt Rostad
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.