Który z wymienionych matematyków często uznawany jest za twórcę algebry abstrakcyjnej (w szczególności: teorii grup)?

Évariste Galois
Stefan Banach
David Hilbert
Bertrand Russell
Évariste Galois był bardzo młodym fran­cu­skim ma­te­ma­ty­kie­m, pre­kur­so­rem algebry abs­trak­cyj­ne­j, twórcą współ­cze­snej teorii grup. Zginął w roku 1832 w po­je­dyn­ku o dziew­czy­nę. Miał wtedy zaledwie 20 lat. W liście na­pi­sa­nym ostat­niej nocy przed śmiercią zawarł swoje naj­waż­niej­sze idee i osią­gnię­cia ma­te­ma­tycz­ne.

Rozkład odpowiedzi

Évariste Galois
Stefan Banach
David Hilbert
Bertrand Russell
odpowiedzi
flagSzwajcaria
84%
7%
7%
0%
13
flagHolandia
45%
27%
9%
18%
11
flagPolska
31%
30%
21%
16%
1216
flagNieznany
22%
35%
25%
16%
90
flagWielka Brytania
12%
24%
24%
36%
25
flagSzwecja
12%
18%
31%
37%
16
flagNiemcy
11%
50%
33%
5%
18

Płeć

men29%
women39%
Évariste Galois
29%
39%
Stefan Banach
27%
30%
David Hilbert
23%
18%
Bertrand Russell
19%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Welcher Mathematiker gilt oft als Schöpfer der abstrakten Algebra (insbesondere: Gruppentheorie)?
0
0%
flag
Który z wymienionych matematyków często uznawany jest za twórcę algebry abstrakcyjnej (w szczególności: teorii grup)?
1437
30%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.