Który z wymienionych metali jest najbardziej reaktywny?

sód
127
potas
72
rubid
81
cez
175
Wszystkie wymienione metale pochodzą z I grupy układu okresowego. W grupie reaktywność pierwiastków rośnie wraz ze wzrostem liczby atomowej. Z wymienionych pierwiastków cez ma największą liczbę atomową 55 (sód 11, potas 19, rubid 37). Cez jest jednym z najbardziej reaktywnych pierwiastków, na powietrzu bardzo szybko pokrywa się ciemnym nalotem (tlenku cezu), z wodą i kwasami reaguje wybuchowo.
popraw to pytanie
Marcin Nowak
zasięg: raczej globalnechemiametalepierwiastki chemiczne
Ilustracja: Dnn87