Który z wymienionych tańców jest najwolniejszy?

Merenge
Salsa
Rumba
Jive
Rumba jest wolnym (ok. 100 BMP*) i bardzo zmy­sło­wym tańcem. Rumba to prze­peł­nio­ny ero­ty­zmem miłosny taniec, pełen zmy­sło­wych gestów i wężowych ruchów całego ciała. Nie­wiel­kie tempo tańca pozwala na wy­ko­ny­wa­nie bardzo trud­ny­ch, wi­do­wi­sko­wych figur. Po­zo­sta­łe wy­mie­nio­ne 3 tańce są bardzo szybkie: jive (168 - 184 BMP), merenge (130-200 BMP), salsa (180 - 300 BMP). *BMP - beats per minute (liczba uderzeń na minutę)

Rozkład odpowiedzi

Merenge
Salsa
Rumba
Jive
odpowiedzi
flagPolska
55%
8%
21%
14%
230
flagNieznany
45%
10%
20%
25%
20

Płeć

men19%
women34%
Merenge
50%
48%
Salsa
9%
4%
Rumba
19%
34%
Jive
21%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z wymienionych tańców jest najwolniejszy?
271
22%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Ailura
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.