Który zapis cyframi rzymskimi poniżej to rok rozpoczęcia II Wojny Światowej?

MCMXLI
MDCXVI
MCMXXXIX
MDCXXXIX
W rzymskim systemie za­pi­sy­wa­nia liczb używa się siedmiu znaków: I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500) oraz M (1000). Aby po­praw­nie odczytać zapis należy po­stę­po­wać według trzech zasad. Cyfry jed­na­ko­we są do­da­wa­ne, cyfry mniejsze stojące przed więk­szy­mi są odej­mo­wa­ne od nich, cyfry mniejsze stojące za więk­szy­mi są do nich do­da­wa­ne. Tak więc MCMXXXIX to 1000 (M) + 1000 (M) - 100 (C) + 10 (X) + 10 (X) + 10 (X) + 10 (X) - 1 (I) = 1939.

Rozkład odpowiedzi

MCMXLI
MDCXVI
MCMXXXIX
MDCXXXIX
odpowiedzi
flagPolska
5%
6%
68%
17%
507
flagNieznany
3%
3%
46%
42%
26

Płeć

men71%
women63%
MCMXLI
8%
0%
MDCXVI
3%
8%
MCMXXXIX
71%
63%
MDCXXXIX
16%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który zapis cyframi rzymskimi poniżej to rok rozpoczęcia II Wojny Światowej?
572
68%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: GPS 56
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.