Którym krajem rządzili Hohenzollernowie?

Prusy
Lombardia
Austria
Szwajcaria
Hohenzollernowie – niemiecka dynastia wywodząca się ze Szwabii. Jej przedstawiciele panowali w krajach niemieckich, od 1871 jako cesarze niemieccy oraz w Rumunii.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
1
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnehistoriahistoria Europyhistoria NiemiecKrólewskie domy EuropykrólowieNiemcyśredniowieczewładcy

Odpowiedzi według kraju

Prusy
Lombardia
Austria
Szwajcaria
odpowiedzi
flagIrlandia
80%
8%
8%
2%
35
flagAustria
75%
9%
8%
7%
85
flagPolska
71%
6%
18%
2%
3912
flagKanada
69%
7%
3%
19%
26
flagNiemcy
68%
6%
20%
2%
748
flagWielka Brytania
57%
7%
27%
7%
113
flagWłochy
56%
3%
23%
15%
634
flagSzwajcaria
48%
15%
25%
10%
39
flagHolandia
46%
22%
16%
14%
89
flagAustralia
45%
9%
18%
24%
33
flagBrazylia
42%
20%
24%
11%
70
flagStany Zjednoczone
41%
26%
13%
13%
112
flagFrancja
41%
14%
29%
14%
105
flagArgentyna
40%
18%
25%
11%
27
flagUkraina
38%
23%
17%
19%
68
flagHiszpania
36%
18%
27%
17%
105
flagRosja
30%
28%
21%
18%
192
flagBelgia
30%
32%
21%
15%
52
flagBiałoruś
23%
3%
42%
30%
26
flagMeksyk
16%
19%
29%
35%
31