Którym z kolei prezydentem III Rzeczpospolitej jest wybrany w 2015 roku Andrzej Duda?

czwartym
piątym
szóstym
siódmym
Ofi­cjal­na nazwa państwa Rzecz­po­spo­li­ta Polska funk­cjo­nu­je od 30 grudnia 1989 roku. Wówczas od pół roku pre­zy­den­tem był Wojciech Ja­ru­zel­ski. Na­stęp­nie od końca 1990 roku urzę­do­wał Lech Wałęsa, pierwszy pre­zy­dent wybrany w wyborach po­wszech­nych i drugi pre­zy­dent III RP. Kolejno urzę­do­wa­li: 3. Alek­san­der Kwa­śniew­ski, 4. Lech Ka­czyń­ski i 5. Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski. Andrzej Duda jest więc szóstym pre­zy­den­tem III RP.

Rozkład odpowiedzi

czwartym
piątym
szóstym
siódmym
odpowiedzi
flagUkraina
4%
36%
50%
4%
22
flagNorwegia
10%
30%
50%
0%
10
flagIrlandia
13%
33%
46%
0%
15
flagNiemcy
9%
34%
44%
8%
61
flagStany Zjednoczone
21%
12%
41%
21%
41
flagPolska
14%
34%
39%
10%
4975
flagHolandia
15%
30%
38%
15%
13
flagNieznany
12%
43%
34%
9%
578
flagWielka Brytania
14%
41%
33%
6%
101
flagDania
25%
50%
25%
0%
12

Płeć

men36%
women36%
czwartym
12%
19%
piątym
41%
31%
szóstym
36%
36%
siódmym
9%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Którym z kolei prezydentem III Rzeczpospolitej jest wybrany w 2015 roku Andrzej Duda?
5949
38%

Szczegóły

Autor: Martinuss
Ilustracja: Piotr Drabik
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.