Kto jako pierwszy otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie matematyki?

David Hillbert
Georg Cantor
Wilhelm Conrad Röntgen
Żaden z powyższych
W dzie­dzi­nie ma­te­ma­ty­ki Nagroda Nobla nie jest i nigdy nie była przy­zna­wa­na. Jest to związane m.in z po­sta­no­wie­niem samego Alfreda Nobla, który chciał, aby nagroda do­ty­czy­ła "wy­na­laz­ków i odkryć" przy­no­szą­cych ludz­ko­ści naj­więk­sze ko­rzy­ści, a ma­te­ma­ty­ka nie była wtedy uznawana za naukę, która może przy­nieść ludz­ko­ści prak­tycz­ne ko­rzy­ści.

Rozkład odpowiedzi

David Hillbert
Georg Cantor
Wilhelm Conrad Röntgen
Żaden z powyższych
odpowiedzi
flagNiemcy
16%
0%
8%
75%
12
flagNieznany
18%
11%
14%
56%
149
flagPolska
14%
14%
15%
55%
1516
flagWielka Brytania
19%
11%
19%
50%
26

Płeć

men53%
women44%
David Hillbert
16%
17%
Georg Cantor
14%
15%
Wilhelm Conrad Röntgen
14%
22%
Żaden z powyższych
53%
44%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto jako pierwszy otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie matematyki?
1764
56%

Szczegóły

Autor: Michał Korybut Wiśniowiecki
Ilustracja: Solis Invicti
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.