Kto jako pierwszy wygrał Ligę Mistrzów po reformie z 1992 gdy zastąpiła ona dawny Puchar Mistrzów?

AC Milan
Real Madryt
Olympique Marsylia
Liverpool
Liga Mistrzów UEFA - mię­dzy­na­ro­do­we, eu­ro­pej­skie, klubowe roz­gryw­ki pił­kar­skie, utwo­rzo­ne z ini­cja­ty­wy UEFA w 1992, jako kon­ty­nu­acja Pucharu Europy Mistrzów Kra­jo­wych (zwanego też Pucharem Europy lub Pucharem Mi­strzó­w) i re­gu­lar­nie pro­wa­dzo­ne przez tę or­ga­ni­za­cję od sezonu 1992/1993 w ramach eu­ro­pej­skich pu­cha­rów. Po reformie jako pierwszy wygrał ją klub Olym­pi­que Mar­sy­lia.

Rozkład odpowiedzi

AC Milan
Real Madryt
Olympique Marsylia
Liverpool
odpowiedzi
flagPolska
28%
29%
33%
7%
1006
flagWielka Brytania
26%
33%
33%
6%
15
flagNieznany
28%
38%
26%
6%
98

Płeć

men36%
women25%
AC Milan
29%
33%
Real Madryt
28%
33%
Olympique Marsylia
36%
25%
Liverpool
6%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto jako pierwszy wygrał Ligę Mistrzów po reformie z 1992 gdy zastąpiła ona dawny Puchar Mistrzów?
1184
33%

Szczegóły

Autor: Szymon Malinowski
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.