Kto jest autorem serii komiksów „Tytus, Romek i A’Tomek”?

Zbigniew Lengren
Arkadiusz Klimek
Henryk Jerzy Chmielewski
Mieczysław Wiśniewski
Henryk Jerzy Chmie­lew­ski, ps. Jupiter (p­seu­do­nim po­wstań­czy­), po wojnie znany jako Papcio Chmiel (ur. 7 czerwca 1923 w War­sza­wie) – polski grafik, rysownik i pu­bli­cy­sta, uczest­nik po­wsta­nia war­szaw­skie­go w 7 Pułku Piechoty AK „Gar­łu­ch” (st. strze­le­c), od­zna­czo­ny War­szaw­skim Krzyżem Po­wstań­czy­m, po wojnie ar­ty­le­rzy­sta w Wojsku Polskim (bom­bar­die­r), kawaler Orderu Uśmie­chu.

Rozkład odpowiedzi

Zbigniew Lengren
Arkadiusz Klimek
Henryk Jerzy Chmielewski
Mieczysław Wiśniewski
odpowiedzi
flagHolandia
15%
7%
76%
0%
13
flagPolska
8%
15%
70%
6%
4596
flagWielka Brytania
10%
11%
70%
5%
67
flagNieznany
6%
18%
65%
8%
699
flagNiemcy
13%
13%
64%
8%
37
flagWłochy
20%
30%
40%
10%
10

Płeć

men67%
women71%
Zbigniew Lengren
7%
7%
Arkadiusz Klimek
17%
14%
Henryk Jerzy Chmielewski
67%
71%
Mieczysław Wiśniewski
8%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto jest autorem serii komiksów „Tytus, Romek i A’Tomek”?
5523
69%

Szczegóły

Autor: Jagoda
Ilustracja: Turukhtan
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.