Kto jest reżyserem takich filmów jak:"Obcy – decydujące starcie","Prawdziwe kłamstwa", "Terminator"czy "Terminator 2:Dzień sądu"?

James Cameron
Arnold Schwarzenegger
Quentin Tarantino
Steven Spielberg
James Francis Cameron – ka­na­dyj­sko­-a­me­ry­kań­ski reżyser, sce­na­rzy­sta i pro­du­cent filmowy, fizyk, inżynier i oce­ano­log.Je­go przed­się­wzię­cia są zwykle kasowe i odnoszą sukcesy ko­mer­cyj­ne­.Naj­czę­ściej po­ru­sza­ną tematyką są relacje pomiędzy czło­wie­kiem a światem maszyn i tech­no­lo­gii.

Rozkład odpowiedzi

James Cameron
Arnold Schwarzenegger
Quentin Tarantino
Steven Spielberg
odpowiedzi
flagWielka Brytania
77%
5%
0%
16%
36
flagNieznany
61%
10%
9%
18%
193
flagPolska
56%
11%
11%
20%
1636
flagNiemcy
47%
14%
28%
9%
21

Płeć

men62%
women47%
James Cameron
62%
47%
Arnold Schwarzenegger
8%
13%
Quentin Tarantino
9%
16%
Steven Spielberg
19%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto jest reżyserem takich filmów jak:"Obcy – decydujące starcie","Prawdziwe kłamstwa", "Terminator"czy "Terminator 2:Dzień sądu"?
1961
57%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.