Kto obecnie (stan na rok 2017) jest najbardziej inteligentnym żyjącym człowiekiem na Ziemi?

Terence Tao
Stephen Hawking
Kim Ung-Yong
Garry Kasparov
Terence Tao (na zdjęciu) to współ­cze­sny ma­te­ma­tyk i naj­bar­dziej in­te­li­gent­ny żyjący człowiek (jego IQ wynosi 230; dla po­rów­na­nia IQ Ein­ste­ina szacuje się na ok. 160-190). W wieku zaledwie 2 lat zaczął obliczać pod­sta­wo­we dzia­ła­nia aryt­me­tycz­ne. W wieku 9 lat uczęsz­czał już na za­awan­so­wa­ne kursy ma­te­ma­tycz­ne. W wieku 20 lat zrobił doktorat w Prin­ce­to­n, a cztery lata później został naj­młod­szym pro­fe­so­rem na Uni­wer­sy­te­cie Ka­li­for­nij­skim. Laureat Medalu Fieldsa - naj­wyż­sze­go wy­róż­nie­nia w ma­te­ma­ty­ce.

Rozkład odpowiedzi

Terence Tao
Stephen Hawking
Kim Ung-Yong
Garry Kasparov
odpowiedzi
flagPolska
27%
26%
40%
5%
536
flagNieznany
27%
27%
38%
6%
65

Płeć

men27%
women25%
Terence Tao
27%
25%
Stephen Hawking
28%
28%
Kim Ung-Yong
40%
40%
Garry Kasparov
3%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto obecnie (stan na rok 2017) jest najbardziej inteligentnym żyjącym człowiekiem na Ziemi?
640
27%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Babenson
Czytaj więcej: wiedzoholik.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.