Kto pierwszy zdobył Mount Everest zimą?

Reinhold Messner i Krzysztof Wielicki
Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki
Reinhold Messner i Jerzy Kukuczka
Leszek Cichy i Jerzy Kukuczka
22 li­sto­pa­da 1979 roku Polacy (jako pierwsi) dostali po­zwo­le­nie na ata­ko­wa­nie naj­wyż­szej góry świata zimą. Wyprawa pod kie­row­nic­twem Andrzeja Zawady za­koń­czy­ła się sukcesem - 17 lutego 1980 roku Leszek Cichy i Krzysz­tof Wielicki stanęli na szczycie Mount Everest.

Rozkład odpowiedzi

Reinhold Messner i Krzysztof Wielicki
Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki
Reinhold Messner i Jerzy Kukuczka
Leszek Cichy i Jerzy Kukuczka
odpowiedzi
flagPolska
11%
46%
22%
19%
1253
flagNieznany
16%
39%
26%
19%
100
flagNiemcy
9%
36%
27%
27%
11
flagWielka Brytania
21%
27%
36%
15%
33

Płeć

men36%
women39%
Reinhold Messner i Krzysztof Wielicki
15%
13%
Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki
36%
39%
Reinhold Messner i Jerzy Kukuczka
23%
27%
Leszek Cichy i Jerzy Kukuczka
24%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto pierwszy zdobył Mount Everest zimą?
1461
45%
flag
Wer machte den ersten Winter Aufstieg zum Mount Everest ?
0
0%

Szczegóły

Autor: Agata Zoska
Ilustracja: Global Panorama
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.