Kto walczył po stronie Zakonu w bitwie pod Wiłkomierzem?

Litwini
209
Tatarzy
364
Kawalerowie Mieczowi
1245
wszyscy wymienieni
1148
Stoczona w ramach toczonej w latach 1431-1435 wojny Zakonu z Polską i Litwą bitwa była w dużej mierze bratobójczym starciem stronnictw litewskich. Sprzymierzony z należącymi do Krzyżaków Kawalerami Mieczowymi najmłodszy brat Jagiełły, Świdrygiełło wspomagany dodatkowo przez Tatarów próbował dzięki nim przejąć władzę na Litwie.
popraw to pytanie
smyru
zasięg: raczej specyficzne dla krajubitwyhistoria Europyhistoria Litwyhistoria Zakonu KrzyżackiegoJagiellonowie
Ilustracja: Manuel J. Prieto