Kto wciela się w postać Johna R. Merricka w filmie "Człowiek słoń" z 1980 roku w reżyserii Davida Lyncha?

John Hurt
Ian McKellen
Gary Oldman
Michael Gambon
Film jest opo­wie­ścią o życiu czło­wie­ka tra­gicz­nie do­świad­czo­ne­go przez los – Johna R. Mer­ric­ka. Cierpi on na dzie­dzicz­ną chorobę, która bardzo znie­kształ­ci­ła mu głowę. Jest przez to nazywany „Czło­wie­kiem słoniem” i jest atrakcją w jar­marcz­nym cyrku. Lekarz Fre­de­rick Treves za­in­te­re­so­wał się nim jako nie­zwy­kłym przy­pad­kiem me­dycz­nym. John zostaje prze­wie­zio­ny do lon­dyń­skie­go szpitala i z pomocą lekarza od­zy­sku­je wiarę w siebie oraz godność utracone przed laty w ob­jaz­do­wym cyrku. Z czasem okazało się, że John to in­te­li­gent­na i wrażliwa osoba, która staje się ozdobą wik­to­riań­skich salonów.

Rozkład odpowiedzi

John Hurt
Ian McKellen
Gary Oldman
Michael Gambon
odpowiedzi
flagPolska
24%
20%
37%
16%
1029
flagWielka Brytania
24%
20%
24%
31%
29
flagNieznany
23%
22%
36%
17%
166
flagNiemcy
21%
35%
28%
14%
14

Płeć

men28%
women19%
John Hurt
28%
19%
Ian McKellen
19%
23%
Gary Oldman
35%
41%
Michael Gambon
17%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto wciela się w postać Johna R. Merricka w filmie "Człowiek słoń" z 1980 roku w reżyserii Davida Lyncha?
1301
24%

Szczegóły

Autor: poirot1608
Ilustracja: iClassical Com
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.