Kto zginął w bitwie pod Starym Wielisławiem stoczonej 27 grudnia 1428 roku podczas wojen husyckich.

Jan Żiżka
Jan Książe Ziębicki
Jan Kralovec
Puta III z Czastolowic
Po­po­łu­dniem 27 grudnia oddziały Jana Zię­bic­kie­go natknęły się na siły husyckie w rejonie wsi Stary Wie­li­sław. Pomimo braków własnych taborów, książę ziębicki zde­cy­do­wał się na bitwę i z marszu uderzył na utwo­rzo­ny przez siły czeskie szyk ta­bo­ro­wy. Atak cięż­ko­zbroj­ne­go ry­cer­stwa ślą­skie­go za­koń­czył się mi­li­tar­ną ka­ta­stro­fą. Pod siłą hu­syc­kie­go ognia ude­rze­nie się za­ła­ma­ło, a armia Jana poszła w roz­syp­kę. Dzieła znisz­cze­nia do­koń­czy­ło kontr­ude­rze­nie sił cze­skich. Książę ziębicki Jan podczas uciecz­ki, przy for­so­wa­niu By­strzy­cy Dusz­nic­kie­j, upadł wraz z koniem i został zabity przez husytów.

Rozkład odpowiedzi

Jan Żiżka
Jan Książe Ziębicki
Jan Kralovec
Puta III z Czastolowic
odpowiedzi
flagWłochy
14%
57%
21%
7%
14
flagStany Zjednoczone
38%
46%
15%
0%
13
flagHolandia
36%
45%
4%
13%
22
flagSzwecja
41%
41%
8%
8%
12
flagNiemcy
20%
36%
21%
21%
55
flagPolska
32%
35%
16%
14%
5320
flagNieznany
33%
34%
17%
14%
932
flagWielka Brytania
26%
34%
20%
15%
69

Płeć

men33%
women33%
Jan Żiżka
34%
33%
Jan Książe Ziębicki
33%
33%
Jan Kralovec
17%
19%
Puta III z Czastolowic
14%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto zginął w bitwie pod Starym Wielisławiem stoczonej 27 grudnia 1428 roku podczas wojen husyckich.
5681
33%

Szczegóły

Autor: gladiusverus
Ilustracja: Vicki Burton
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.