Która forma jest poprawna?

nie śmię prosić
2760
nie śmiem prosić
9794
obie formy są poprawne
931
żadna nie jest poprawna
755
"śmiem" tak, jak "rozumiem" albo "umiem".
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnejęzyk polskiortografia
Ilustracja: Essam Saad