Która religia jest drugą co do popularności w Indiach - po hinduizmie?

Sikhizm
2469
Chrześcijaństwo
1454
Islam
8738
Buddyzm
5893
Dwie główne religie Indii to Hinduizm (80%) i Islam (13.4%). Indie zamieszkuje trzecia na świecie co do wielkości populacja muzułmanów.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnegeografiaIndiereligie
Ilustracja: Jacek Karczmarczyk