Należąca do Rockefellera firma Standard Oil była najbardziej dochodową firmą świata. Co się z nią stało?

zbankrutowała
zmieniła nazwę na Texaco
zmieniła nazwę na Chevron
została podzielona na kilka niezależnych firm
W roku 1911 Sąd Naj­wyż­szy USA nakazał podział Standard Oil w celu li­kwi­da­cji monopolu tej firmy na rynku paliw. Standard Oil zostało po­dzie­lo­ne na 34 nie­za­leż­ne firmy, z których powstali dzi­siej­si po­ten­ta­cji ame­ry­kań­skie­go rynku paliw: Jersey Standard (dzi­siej­sze Exxon), Standard Oil of New York (dzi­siej­szy Mobil) czy Standard Oil of Ca­li­for­nia (dzi­siej­szy Che­vro­n).

Rozkład odpowiedzi

zbankrutowała
zmieniła nazwę na Texaco
zmieniła nazwę na Chevron
została podzielona na kilka niezależnych firm
odpowiedzi
flagBelgia
0%
9%
9%
81%
11
flagKanada
6%
20%
6%
66%
15
flagNorwegia
0%
26%
7%
65%
26
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
16%
25%
58%
12
flagFrancja
7%
25%
10%
57%
28
flagWłochy
10%
10%
15%
63%
19
flagPolska
12%
21%
9%
55%
9410
flagStany Zjednoczone
10%
15%
16%
55%
240
flagNieznany
12%
22%
9%
54%
647
flagNiemcy
6%
29%
10%
54%
137
flagHiszpania
0%
27%
18%
54%
11
flagSzwajcaria
7%
30%
7%
53%
13
flagHolandia
2%
32%
11%
52%
34
flagWielka Brytania
5%
30%
12%
51%
247
flagUkraina
9%
18%
27%
45%
11
flagIndie
20%
13%
22%
38%
144
flagSzwecja
0%
36%
18%
36%
11
flagIrlandia
7%
46%
11%
34%
26
flagAustralia
25%
33%
8%
33%
12

Płeć

men55%
women57%
zbankrutowała
11%
11%
zmieniła nazwę na Texaco
23%
18%
zmieniła nazwę na Chevron
9%
12%
została podzielona na kilka niezależnych firm
55%
58%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Należąca do Rockefellera firma Standard Oil była najbardziej dochodową firmą świata. Co się z nią stało?
10622
55%

Szczegóły

Autor: Daniel Nyguś
Ilustracja: Ryan Dickey
Czytaj więcej: wikipedia Standard oil
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.