Która z tych struktur to obecnie najcieńszy, najlżejszy i najmocniejszy, stworzony sztucznie przez człowieka materiał?

włókno Spectra
Grafen
Węglik krzemu
Krzemen
Grafen jest 100 razy wy­trzy­mal­szy niż naj­wyż­szej jakości stali, 100 razy szybciej trans­fe­ru­je elek­tro­ny niż krzem, lepiej prze­wo­dzi prąd niż srebro i miedź, ma wła­ści­wo­ści bak­te­rio­bój­cze, hy­dro­fo­bo­we i wiele innych cech. Za badania nad nim Andriej Gejm i Kon­stan­tin No­wo­sio­łow z U w Man­che­ste­rze w 2010 roku otrzy­ma­li Nagrodę Nobla w dzie­dzi­nie fizyki.

Rozkład odpowiedzi

włókno Spectra
Grafen
Węglik krzemu
Krzemen
odpowiedzi
flagPolska
15%
69%
10%
3%
686
flagNieznany
20%
60%
11%
6%
43
flagWielka Brytania
23%
53%
7%
7%
13
flagIndie
21%
47%
29%
1%
51
flagStany Zjednoczone
26%
33%
27%
11%
68

Płeć

men69%
women68%
włókno Spectra
13%
17%
Grafen
69%
68%
Węglik krzemu
11%
9%
Krzemen
4%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Welche dieser Strukturen ist derzeit das dünnste, leichteste und leistungsfähigste Material, das der Mensch geschaffen hat?
0
0%
flag
Która z tych struktur to obecnie najcieńszy, najlżejszy i najmocniejszy, stworzony sztucznie przez człowieka materiał?
635
67%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: H.P. Brinkmann
Czytaj więcej: wikipedia Grafen
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.