Które europejskie państwo było bliskim sojusznikiem Republiki Ludowej Chin w latach 1960-tych?

Francja
Portugalia
Jugosławia
Albania
Albania była ko­mu­ni­stycz­nym krajem, który za­de­cy­do­wa­ł, by stanąć po stronie Chin podczas chiń­sko­-so­wiec­kie­go rozłamu. W efekcie Chiny na­wią­za­ły bliskie kontakty z Albanią w wielu dzie­dzi­nach. Al­bań­skie gazety były prze­dru­ko­wy­wa­ne w chiń­skich gazetach i czytane w chińskim radiu. Albania pro­wa­dzi­ła kampanię mającą na celu wpro­wa­dze­nie Re­pu­bli­ki Ludowej Chin do ONZ w miejsce Re­pu­bli­ki Chin (Taj­wa­n), co udało się w 1971.

Rozkład odpowiedzi

Francja
Portugalia
Jugosławia
Albania
odpowiedzi
flagKanada
5%
0%
10%
85%
20
flagSzwecja
0%
0%
18%
81%
11
flagSzwajcaria
18%
0%
9%
72%
11
flagNorwegia
18%
9%
9%
63%
11
flagBelgia
7%
7%
23%
61%
13
flagAustria
10%
0%
30%
60%
10
flagWłochy
0%
0%
42%
57%
14
flagHolandia
9%
0%
36%
54%
22
flagWielka Brytania
13%
1%
33%
50%
167
flagNiemcy
12%
2%
36%
47%
86
flagHiszpania
20%
0%
26%
46%
15
flagStany Zjednoczone
16%
14%
22%
45%
92
flagPolska
10%
6%
40%
42%
5633
flagIrlandia
17%
5%
35%
41%
17
flagRosja
16%
9%
30%
36%
65
flagUkraina
6%
13%
46%
33%
15
flagFrancja
6%
12%
50%
31%
16
flagNieznany
12%
7%
54%
23%
317
flagIndie
23%
23%
30%
23%
13

Płeć

men30%
women36%
Francja
9%
12%
Portugalia
5%
6%
Jugosławia
53%
44%
Albania
30%
36%

Szczegóły

Autor: julia99
Ilustracja: Times Asi
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.