Które miasto było stolicą Imperium Inków?

Quito
Lima
Cuzco
Teotihuacan
Miasto położone na wy­so­ko­ści 3,400 m z po­wo­dze­niem funk­cjo­nu­je do dzisiaj i ma obecnie około 359 tys miesz­kań­ców. Ostat­ni­mi czasy przeszło przez kilka zmian nazwy - ory­gi­nal­na nazwa, za­pi­sy­wa­na przez kon­kwi­sta­ro­dów Cuzco, w roku 1976 została zmie­nio­na na Cusco, po czym w 1990 na Qosqo. Po­wszech­nie jednak wciąż używa się daw­niej­sze­go zapisu Cuzco.

Rozkład odpowiedzi

Quito
Lima
Cuzco
Teotihuacan
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
43
flagFinlandia
0%
0%
95%
4%
43
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
1%
1%
94%
1%
56
flagWłochy
1%
2%
80%
15%
71
flagAustralia
13%
0%
78%
8%
23
flagHolandia
5%
4%
71%
18%
130
flagHiszpania
2%
5%
68%
22%
35
flagPolska
7%
9%
64%
18%
19756
flagNiemcy
7%
8%
64%
19%
338
flagStany Zjednoczone
9%
12%
61%
15%
395
flagAustria
7%
7%
61%
23%
52
flagFrancja
12%
4%
61%
21%
47
flagWielka Brytania
9%
8%
60%
21%
555
flagSzwecja
1%
20%
60%
16%
53
flagNorwegia
10%
10%
57%
21%
38
flagNieznany
9%
12%
55%
22%
1107
flagIrlandia
4%
18%
54%
22%
61
flagDania
16%
8%
54%
20%
24
flagKanada
18%
9%
53%
18%
32
flagIndie
5%
33%
46%
14%
56

Płeć

men65%
women68%
Quito
6%
6%
Lima
8%
8%
Cuzco
65%
68%
Teotihuacan
19%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które miasto było stolicą Imperium Inków?
22681
64%
flag
Welche Stadt war die Hauptstadt des Inka-Reiches?
0
0%

Szczegóły

Autor: Teddy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.