Które z państw grupy G8 emituje najmniej dwutlenku węgla do atmosfery?

Francja
2143
Kanada
2205
Japonia
1294
Rosja
611
Zdecydowana większość energii we Francji produkowana jest przez 59 elektrowni jądrowych, stąd niska emisja dwutlenku węgla. Jako efekt uboczny tego ekologicznego sukcesu, energetyka oparta na źródłach odnawialnych jest we Francji bardzo słabo rozwinięta.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalneekologiaenergia jądrowaEuropaprzemysłprzyroda
Ilustracja: Corey Martin